2020-09-30     Geraldy, Honoriusza, Wery     "Granica między dobrem i złem nie przebiega pomiędzy ludĽmi, ale przez człowieka" - autor nieznany    

w.bibliotece.pl


Zapraszamy czytelników, którzy kochają świat literatury i chcą pogłębić wiedzę o zbiorach gromadzonych w bibliotekach do korzystania z poratalu:Portal usług bibliotecznych został stworzony dla wszytkich zainteresowanych wymianą informacji na temat książek, regionaliów, zbiorów multimedialnych i innych, gromadzonych w bibliotekach i zasobach prywatnych. Podstawę działania Portalu stanowi globalny katalog zbiorów wielu  polskich bibliotek publicznych i naukowych. Globalny katalog umożliwia inteligentne wyszukiwanie opisów materiałów, wykorzystujące wszystkie ich atrybuty (tytuł, autor, temat, rok wydania, język, rodzaj materiału i in.). Proces wyszukiwania umożliwia stopniowe filtrowanie rezultatów, wg filtrów proponowanych przez system. Jednym z celów wyszukiwania jest otrzymanie informacji o lokalizacji materiału w zbiorach konkretnej instytucji lub osoby. Założenie konta na Portalu umożliwia tworzenie katalogu własnych zbiorów oraz prezentowanie go poprzez Internet w atrakcyjnej szacie graficznej, z dynamicznym, intuicyjnym interfejsem. Do wykorzystania są setki tysięcy profesjonalnie opracowanych opisów (książki, płyty itp.), które można indywidualnie uzupełniać własnymi opiniami, recenzjami lub tagami. Wiele opisów wzbogaconych jest fotografiami okładek lub skanami spisów treści. Wydawcy i księgarze umieszczają w globalnym katalogu informacje o nowo wydanych materiałach oraz o promujących je wydarzeniach. Opisy materiałów mogą być wprowadzone „ręcznie” lub bezpośrednio z bazy wydawcy poprzez oprogramowanie pobrane z Portalu. Wszystkie nowo wprowadzone do Portalu opisy są weryfikowane przez profesjonalistów, od wielu lat zajmujących się katalogowaniem w znormalizowanym formacie MARC21. Instytucje (np. biblioteki) zainteresowanie stałym, automatycznym przekazywaniem informacji z posiadanego systemu komputerowego do Portalu mogą to zrobić poprzez oprogramowanie pobrane z Portalu. W ten sposób globalny katalog Portalu wzbogacany jest stale o dane katalogowe tworzone przez tę instytucję, umożliwiając tym samym odnalezienie ich przez użytkowników Portalu.
Społeczność użytkowników Portalu tworzą osoby i instytucje zainteresowane informacjami dotyczącymi zbieranych materiałów (książek, muzyki, filmów, audiobooków i in.). Informacje te użytkownicy wymieniają poprzez forum dyskusyjne, które może być rozwijane w wielu niezależnych wątkach. Każdy użytkownik Portalu może prowadzić dziennik (blog), poprzez który publikuje tworzone przez siebie informacje. Użytkownicy zainteresowani wspólnymi tematami mogą łączyć się w grupy, dla których prowadzone są odrębne blogi.

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska