2020-07-11     Benedykta, Kariny, Olgi        

O księgozbiorze regionalnym


Miejska Biblioteka Publiczna od początku swojego istnienia inicjowała wiele działań sprzyjających szerszej aktywizacji kulturalnej i intelektualnej. Dzięki MBP ludność lokalna miała możliwość bezpośredniego kontaktu nie tylko z literaturą, ale także z wybitnymi pisarzami, a także wieloma osobami związanych bezpośrednio z miastem lub regionem. Obecnie wśród aktualnych zadań informacyjnych bibliotek publicznych, czołową rolę przypisuje się informacji o regionie. Gromadzenie zbiorów i informacja o piśmiennictwie regionalnym nie jest nowym zadaniem w bibliotekach publicznych. Określały je już ustawy  od 1968 roku. Również w Miejskiej Bibliotece Publicznej priorytetowym zadaniem jest gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych, dotyczących wiedzy o własnym regionie oraz materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym. Zbiór regionalny MBP w Szczawnicy, pełni funkcję dokumentacyjną i ma za zadanie służyć społeczności lokalnej w zakresie systemu informacji o regionie.Ponadto biblioteka pełni funkcję  ośrodka informacji o regionie, wykorzystując gromadzone dokumenty. Udziela informacji o Szczawnicy oraz informacji skierowującej do źródeł, informacji dostępnych w Internecie.
 
 Do kolekcji regionaliów, które wzbogacają zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej, należy zaliczyć książki, czasopisma, dokumenty życia społecznego i wszelkiego rodzaju inne dokumenty związane z miastem Szczawnica oraz okolicznymi regionami.
 
Tematy kulturalne, historyczne i etnograficzne, opisujące dorobek współczesnych i minionych pokoleń szczawniczan, opisywane  są również na łamach lokalnych czasopism, które bibliteka także gromadzi. Do najważniejszych czasopism wśród regionaliów MBP należy miesięcznik pt.: Z Doliny Grajcarka, pismo wydawane przez Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy, regularnie od 1991 roku.
Zasięg chronologiczny zbiorów regionalnych obejmuje piśmiennictwo od 1834 roku do czasów obecnych. Do najstarszych zbiorów należą: sprawozdania o zdrojach leczniczych w Szczawnicy, przewodniki historyczne oraz geograficzne.

Poniżej przedstawiamy skany okładek, kilku najstarszych publikacji z naszego księgozbioru regionalnego.

 

 

 


 
 
     
 

 

 

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska