2015-08-30     Benona, Jowity, Szczęsnego     "To człowiek człowiekowi najbardziej potrzebny jest do szczęścia." - Paul Holbach    


Książka moim przyjacielem


 

Książki są źródłem wiedzy, wykorzystywanym w procesie dydaktyczno-wychowawczym. Odgrywają one dużą rolę , szczególnie w przypadku dzieci. Przekazują, bowiem  wiedzę o świecie, wpływją na wolę i uczucia, kształtują postawy życiowe i charakter. Pomagają kształtować zasady społeczno-moralne dziecka, budzą jego przeżycia estetyczne. Mogą również stać się drogowskazem i przyjacielem dziecka.
Wiadomo, że dzieci, które dużo czytają, łatwiej formułują swoje myśli, lepiej się wypowiadają i popełniają mniej błędów podczas pisania. Dzięki częstemu sięganiu po te samą lub tematycznie podobną książkę, trenują swoją pamięć odtwórczą, co sprzyja też nauce. Czytanie rozwija uczucia, czyni nas wrażliwszymi, przyczynia się do rozwoju uczuć wartościowych społecznie. Rozwija nasze umiejętności empatyczne, zdolności przeżywania trudnych losów bohaterów, postaci nieszczęśliwych, pokrzywdzonych, upokarzanych, w jakiś sposób innych, – co może mieć pozytywny wpływ na nasz stosunek do ludzi w świecie realnym. Wzbogaca słownictwo, rozwija kompetencje językowe, a to ułatwia wyrażanie myśli i uczuć, sprawia, że lepiej rozumiemy innych.
W dniu 5 listopada 2009 roku, Miejską Bibliotekę Publiczną, odwiedzili uczniowie klasy II b,  ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Szczawnicy. Dzieci uczestniczyły w lekcji bibliotecznej pt.„ Książka moim przyjacielem.” Zajęcia trwały około 90-u minut. W pierwszej części zajęć dyrektor biblioteki, przedstawiła dzieciom, czym jest biblioteka, na czym polega praca bibliotekarza oraz krótko opowiedziała o zbiorach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczawnicy.

  

Podczas drugiej części lekcji bibliotecznej,  przeprowadzone zostały zajęcia praktyczne :    

  • praca z książką
  • rozmowy swobodne i kierowane
  • burza mózgów
  • gry i zabawy interakcyjne
  • pogadanka
  • zadania do wykonania

Dzieci miały okazje wykazać się zdobyta wiedzą na temat biblioteki oraz zbiorów bibliotecznych zarówno podczas pracy w grupie jak i indywidualnie. Na zakończenie spotkania uczniowie zaprezentowali taniec grupowy, którego nauczyli się w ramach Projektu pt; „ Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”, w którym uczestniczą od zeszłego roku.
Klasa II B

 

 

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska