2018-09-23     Bogusława, Liwiusza, Tekli     "Geniusz to nadprzyrodzona cnota pokory w dziedzinie myśli" - Simone Weil    
Konferencja wyjazdowa do "Galerii Książki w Oświęcimiu"


14 września 2017 r. Pracownicy Miejskiej Biblioteki w Szczawnicy wzięli udział  konferencji wyjazdowej do „Galerii Książki w Oświęcimiu.”


Biblioteka w Oświęcimiu jest funkcjonalną i inteligentną placówką oraz trwałą platformą międzykulturowych i międzypokoleniowych działań realizujących potrzeby intelektualne, emocjonalne i integracyjne. Innowacyjna bryła budynku „Galerii Książki”, stanowi przestrzeń spotkań wszystkich użytkowników.  Jest nie tylko Biblioteką, ale miejscem spotkań ludzi, biblioteka rodzinną, spełniająca standardy Bibliotek XXI wieku.
Odpowiada na zidentyfikowane potrzeby wszystkich grup odbiorców. Odpowiednie pomieszczenia zapewnią prawidłowe gromadzenie, udostępnianie i ekspozycję zbiorów, dają możliwość organizowania różnego rodzaju przedsięwzięć (lokalnych, krajowych, międzynarodowych). Ponadto nowy budynek MBP stanowi centro twórczą, komfortową i reprezentacyjną jednostkę kultury Miasta Oświęcim pozytywnie wpływając na wizerunek obszaru Miasta, jak i Małopolski Zachodniej, znanej jako znaczący region oświatowo – kulturowy.
Celem działalności Biblioteki jest zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa, wspomaganie systemu edukacji i wychowania oraz upowszechnianie wiedzy i informacji na temat kultury i nauki.
Do zakresu działania Biblioteki należy służenie rozwojowi nauki, oświaty i kultury, tworzenia warunków do wzbogacania wiedzy i kształtowania zainteresowań, zapewnienie równego i nieograniczonego dostępu do wiedzy i informacji.
Konferencja  w której mieliśmy przyjemność wziąć udział, została zorganizowana przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Nowym Targu, która pełni funkcję powiatowej. Biblioteka  ta, wyjazdem do  „Galerii Książki w Oświęcimiu”  rozpoczęła  projekt WIEDZA – INSPIRACJA – ROZWÓJ który jest częścią ministerialnego programu „Partnerstwo dla książki”.
Na projekt składa się cykl wykładów które mają  pomoc w rozwoju bibliotek  oraz samorealizacji zawodowej bibliotekarzy z powiatu nowotarskiego.

 GALERIA ZDJĘĆ

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska