2020-07-07     Estery, Kiry, Rudolfa        

Prelekcja dr Marka Sikorskiego o smokach


W MBP w Szczawnicy rozprawiano się ze smokami.
Dnia 15 października nasza biblioteka zorganizowała dwie prelekcje z ilustracjami dotyczące smoków, rycerzy i smokobójstwa oraz naszego smoka wawelskiego.
Prelekcje przeprowadził zaproszony przez nas historyki sztuki, dr Marek Sikorski, autor wielu książek a ostatnio „Smoki i smokobójstwo” oraz „Smok wawelski w kręgu mitu i historii” ( na temat autora zob.: www.marek-sikorski-autor.blog.pl )
Pierwsza prelekcja rozpoczęła a się o godz. 10:00 a uczestnikami byli uczniowie Szkoły Podstawowej w Szlachtowej.  Tematem spotkania był mit smoka wawelskiego („Na tropach smoka wawelskiego”). Druga rozpoczęła się ok. godz. 11:15 a uczestnikami byli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczawnicy. Tematem były dzieje mitu smokobójstwa („Smoki, rycerze i smokobójstwo”). Prowadzący zastosował ciekawą metodę prelekcji a mianowicie bezpośrednią dyskusje z uczestnikami i powtarzanie przez nich pewnych cytatów z klasyki literatury o smokach. Materiał ilustracyjny pokazał różne ilustracje dzieł sztuki oraz wiele dokumentów i innych źródeł historycznych.Wiele wskazywało na to, ze uczestnicy byli zainteresowani tematem. Dr Marek Sikorski zaprezentował też swoje książki o smokach :„Smok wawelski w kręgu mitu i historii” oraz „Smoki i smokobójstwo”.Książki te są dostępne w zbiorach naszej biblioteki.

 

         

 

                                 

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska