2020-02-22     Małgorzaty, Marty, Nikifora     "Miłość nie potępia - miłośc oczyszcza i dźwiga". Henryk Ibsen    
Strona główna -> Historia Biblioteki

Powstanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczawnicy datuje się na lata powojenne. Opierając się na informacjach zawartych w archiwalnej dokumentacji wynika, iż Biblioteka rozpoczęła swą działalność w 1947 roku. Księgozbiór wówczas liczył 800 woluminów,  liczba zarejestrowanych czytelników  43 osoby.  Początkowo Biblioteka mieściła się w niewielkim lokalu po sklepowym o powierzchni dwunastu metrów kwadratowych. Od jej utworzenia „tułała” się po domach prywatnych, gdzie warunki były zazwyczaj niesprzyjające krzewieniu kultury i czytelnictwa. Zmiany wiązały się z ciągłymi remontami, przewozem księgozbioru, który niejednokrotnie ulegał uszkodzeniu. Lokale były niedogrzane i składały się zazwyczaj z 2-3 pomieszczeń, co było uciążliwe w obsłudze czytelników. Trudna sytuacja lokalowa, która w sposób istotny ograniczała działalność trwała do 1952 roku,  wówczas to Biblioteka otrzymywała nowe lokum. Były to pomieszczenia znacznie większe. W pierwszej części mieściła się wypożyczalnia, kilka regałów z książkami, stolik z kasetką na katalogi, wystawka książek i biurko. W drugiej części mieściła się mała czytelnia umeblowana kilkoma stolikami z krzesłami oraz regałem z czasopismami.

W latach 1951-1952 otwarto punkty biblioteczne najpierw w Szachtowej, następnie w Szczawnicy Niżnej i Jaworkach.
 
W 1954 roku Biblioteka otrzymała nazwę biblioteki gromadzkiej.
 
W 1958 roku nastąpiła nowa korzystna zmiana dla biblioteki. Po raz pierwszy bibliotekarze sami mogli dokonać zakupu oraz wyboru nowości wydawniczych. Dzięki temu Biblioteka została zaopatrzona w książki, o które wcześniej zabiegali czytelnicy, zwłaszcza letnicy.
 
We wrześniu 1958 roku, uzyskała awans na „Bibliotekę Osiedlową”.
 
Z okazji dziesięciolecia istnienia otrzymała projektor ”Bajka” oraz komplet kolorowych bajek. Dzięki temu dzieci uczęszczające na spotkania „Głośnego czytania bajek” miały dodatkową atrakcję. Młodzi czytelnicy coraz częściej i chętniej, brali udział w życiu biblioteki.
 
W 1962 roku Szczawnica uzyskała prawa miejskie, wtedy też Biblioteka Osiedlowa otrzymała nazwę Miejskiej Biblioteki Publicznej.
 
Dnia 24 stycznia 1968 r. został otwarty oddział dziecięcy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczawnicy.
 
W wyniku administracyjnego połączenia miasta Szczawnicy i wsi Krościenko w 1976 roku utworzono Miejską Bibliotekę Publiczną w Szczawnicy-Krościenku z siedzibą w Szczawnicy oraz Filię tejże Biblioteki w Krościenku.
 
Korzystna w latach 60-tych i 70-tych atmosfera wokół spraw kultury, przyczyniała się do szybkiego uzupełniania bibliotecznych zbiorów, rozwoju czytelnictwa i wzrostu popularności oraz rangi Biblioteki. Księgozbiór w 1968 roku zwiększył się ilościowo do 9 236 tomów. Korzystało z niego 814 czytelników miejscowych oraz 1232 kuracjuszy.
 
W 1981 roku Biblioteka powiększyła się o jedno pomieszczenie, w którym urządzono czytelnię.
 
W 1982 roku nastąpiło rozdzielenie miasta Szczawnicy -Krościenka i rozdzielenie bibliotek na dwie oddzielne placówki.
 
W 1990 roku po remoncie budynku kina, Biblioteka otrzymała dwa pomieszczenia, do których przeniesiono oddział dla dzieci, mieszczący się do tej pory   się w wolno stojącym budynku obok kina.
 
W 1998 roku przeprowadzono generalny remont pomieszczeń biblioteki.
 
W 2004 w ramach programu „Ikonka” Biblioteka otrzymała 3 zestawy komputerowe z dostępem do Internetu.
 

W 2006 roku rozpoczęto elektroniczne opracowanie zbiorów w systemie MAK.

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska